سامانه یکپارچه اپسیلون

انتخاب رشته

هفت خوان انتخاب رشته اپسیلون

خوان اول

شرکت در وبینار عمومی آنلاین انتخاب رشته

خوان دوم

تماشای ویدئو اختصاصی بارگذاری شده در پروفایل کاربری

خوان سوم

شرکت در تست رغبت سنجی و شخصیتی آنلاین

خوان چهارم

حضور در مجموعه و انجام انتخاب رشته کامپیوتری

خوان پنجم

جلسه حضوری مشاوره با مهندس شهبازی

خوان ششم

جلسه حضوری با دستیاران ویژه مشاور و تنظیم کد رشته ها

خوان هفتم

بررسی و تنظیم چک لیست نهایی

850000تومان

در انبار موجود نمی باشد

خان اول : شرکت در وبینار عمومی آنلاین انتخاب رشته و آشنایی با فرایند کلی انتخاب رشته

خان دوم : تماشای ویدئو اختصاصی بارگذاری شده در وب سایت و انجام غربال های شهر و رشته با مشورت خانواده

خان سوم : شرکت در تست های رغبت سنجی و شخصیت در سایت اپسیلون که با توجه به شرایط کرونا برای داوطلب در منزل بصورت مجازی بارگذاری و برگزار می شود و در روز مراجعه حضوری باید نتیجه ی آزمون بصورت پرینت شده همراه داوطلب باشد.

خان چهارم : حضور در مجموعه و انجام انتخاب رشته کامپیوتری برای مشخص شدن شانس قبولی در کد رشته های مختلف و مشخص شدن کد رشته های خوش بینانه ، منطقی و بدبینانه

خان پنجم : جلسه حضوری داوطلب همراه خانواده با مهندس شهبازی برای مشخص شدن اولویت شهرها و رشته ها و چارچوب چیدمان کدرشته ها

خان ششم : جلسه حضوری با دستیاران ویژه و تنظیم کدرشته ها و تنظیم محدوده انتخاب های رویایی، منطقی و تضمینی

خان هفتم : چک نهایی و تایید برای وارد کردن در سایت